Godkjent for ansvarsrett

Hytte med utvendig rammeverk Myset

Byggmester Torleiv Løken er en liten, veldrevet håndverksbedrift beliggende i Ål i Hallingdal. Vi har kjennskap til ny og gammel byggeskikk, og har bygd en rekke hytter og hus, både i laftet tømmer og i reisverk.

En av spesialitetene våre er å bygge 'nygamalt' – ei tradisjonrik Hallingstugu bygget etter lokal byggeskikk, og tilpassa dagens byggestandard.

Det har alltid vært vår målsetting at kundene skal være så fornøyde at de kommer tilbake når de skal bygge nytt eller bygge på. Og det gjør de. Flere av bildene i vårt skrytealbum er av små og store hyttetun. De startet alle med ei hytte. Og fortsatte med at en fornøyd kunde tok kontakt når de ville ha flere...