Godkjent for ansvarsrett

Hallingstugu
“Eg byggjer Hallingstugu etter gamle handtverkstradisjoner, noko som gir eit tradisjonsrikt timrarhus med godt miljø og høg kvalitet. Hallingstugu er håndlafta etter fleire hundre år gamle metodar. ‘- Torleiv Løken

hallingstugu-1024x768
I Hallingdal har ein bygd timrarhus i mange hundre år, og gjennom generasjoner har hallingstugu vore anvend som våningshus på gardane.
Fordi timmrarhuset er laga av naturmateriale “pustar” veggane, noko som gir eit jamnt inneklima - både med tanke på temperatur og fukt. Dette er bra for innemiljøet. Det er ikkje bare trivselen som gjør det varmt og lunt i ei hallingstugu - på grunn av timmeret sin lagrinseffekt er timrarshus varme om vinteren og svale om sumaren.
Hallingstugu frå Torleiv Løken har høg kvalitet på handverk og materialar, er tilpassa dagens byggjestandard samstundes som ho tar vare på den lokale byggeskikken.

“Eg leverer Hallingstugu komplett med torv på taket, badsstugu, kjøken, hems, trapp til hems, trapp og pipe. Ynskjar du avvik frå dette, kan det gjerast særskild avtale.”